Even geduld

De Rakker icon De Rakker logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout MULTIMEDIA SPEELGOED SCHOOL|OFFICE TASSEN KLEDING VERZORGING DECO RAGES SCHOOL FEEST Zwemmen & waterpret PAPIERWAREN SNOEP FEEST GIFTSTORE BY ELLEN BOEKEN

Algemene voorwaarden

Aanbod:

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Rakker niet. De Rakker is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Rakker is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Rakker. De Rakker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Online aankopen:

Op de e-commerce website www.derakker.be kan de klant bestellingen plaatsen en zo artikelen online aankopen.

Bij het plaatsen van een eerste bestelling heeft de klant de keuze om zich al dan niet te registreren en een persoonlijk account aan te maken. Bij latere bestellingen kiest de klant ervoor om zich aan te melden op het eerder geregistreerde account of om door te gaan zonder registratie. Na het maken van bovenstaande keuze, krijgt de klant een overzicht van de artikelen die hij wenst te bestellen met een overzicht van de totale eindprijs, inclusief BTW en eventuele verzendkosten. De klant kan ervoor kiezen de geselecteerde artikelen door De Rakker te laten verzenden naar een gewenst adres of deze zelf af te halen in de fysieke winkel. Afhankelijk van zijn keuze, zal de klant bijkomende verzendingskosten betalen. De Rakker werkt met het online betalingsplatform van Multisafepay. De klant dient een vakje aan te vinken waardoor hij erkent de Voorwaarden en Privacyverklaring, beiden te vinden op www.derakker.be, te hebben gelezen en bevestigt hiermee akkoord te gaan. Bestellingen zijn pas bindend na bevestiging van betaling op de webshop en na ontvangst van de orderbevestiging van de geplaatste bestelling per e-mail door De Rakker. De Rakker is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is. Bij elke bestelling, met of zonder registratie dient de klant onderstaande velden verplicht in te vullen:

·      Aanspreking (Mevr./Dhr.)

·      Voornaam & Naam

·      Adres, Huisnummer, Postcode, Gemeente, Land

·      E-mailadres

Levering en uitvoering van de overeenkomst:

De Rakker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van de bestelling.

De Rakker tracht binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling de gekochte artikelen verzendklaar te maken. De pakketten worden onverzekerd verstuurd op risico van de klant en volgens de geldende levertermijnen. Deze termijnen zijn niet bindend. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot het verbreken van de koop of het betalen van een schadevergoeding aan de klant. Bestellingen worden niet verwerkt op zondag, maandag en feestdagen. Bestellingen worden verzonden met Bpost voor levering in België en met PostNL voor levering in Nederland. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan goederen éénmaal dat ze afgeleverd zijn volgens de geijkte procedure.

Een bruikbaar leveringsadres is een adres waar iemand aanwezig is voor ontvangst van de bestelling, bij ontvangst van de bestelling. Indien het adres niet correct is en het pakket retour komt, dient de klant de nieuwe transportkosten te betalen. De Rakker verstuurt haar artikelen in België en Nederland (Waddeneilanden niet inbegrepen). De verzendkosten bedragen €5.99 per bestelling en worden betaald door de klant. Deze verzendkosten worden gratis bij een bestelling vanaf €75. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf het moment van de levering. De klant aanvaardt dat de afleveringsgegevens van de koerierdienst gelden, ter bepaling van de datum van levering. De klant wordt geacht de goederen in ontvangst te hebben genomen op de datum dat de postbode zich met de levering op het leveringsadres heeft aangeboden, zoals bepaald in de afleveringsgegevens van de koerierdienst, gepubliceerd via de website van de koerierdienst. De klant moet het pakket en de bestelling hoe dan ook bij levering controleren. Als de klant bij de levering zichtbare schade vaststelt, moet hij dit onmiddellijk laten vastleggen op het transportborderel, voor hij tekent voor ontvangst.

Wanneer de klant tijdens het bestelproces op de webshop ervoor kiest om zijn bestelling af te halen in de winkel ontvangt hij een mailtje van De Rakker wanneer de bestelling werd verwerkt en klaar staat om opgehaald te worden.

Eigendomsvoorbehoud:

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van De Rakker.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Rakker te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Herroepingsrecht:

Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan De Rakker retourneren, conform de door De Rakker verstrekte instructies, netjes en stevig verpakt in een doos.

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Na ontvangst van de retourzending en de verwerking ervan, zal De Rakker het bedrag van het geretourneerde artikel zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Garantie:

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de klant wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met De Rakker en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan De Rakker. Bij vaststelling van een gebrek moet de klant De Rakker zo snel mogelijk inlichten. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 14 dagen volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Klantendienst:

De klantendienst van De Rakker is bereikbaar via e-mail op info@derakker.be of per post op het volgende adres Nieuwmoersesteenweg 3 te 2910 Essen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Gebruik van cookies:

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Privacy:

De verantwoordelijke voor de verwerking, De Rakker BV, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Rakker BV, Nieuwmoersesteenweg 3 – 2910 Essen, info@derakker.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot De Rakker BV, Nieuwmoersesteenweg 3 – 2910 Essen, info@derakker.be. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven zoals Bpost en PostNL voor de levering van de bestellingen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, De Rakker heeft dus geen toegang tot uw paswoord. De Rakker houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@derakker.be.

Aantasting geldigheid, niet-verzaking:

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door De Rakker om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Wijziging van de Voorwaarden:

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Rakker. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Bewijs:

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht/geschillen:

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Laatst bijgewerkt: 6 november 2023

 

 

*BIJLAGE 1: MODELFORMULIER HERROEPING

 

Beste klant,

dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

 

Aan: De Rakker BV – Nieuwmoersesteenweg 3 – 2910 Essen

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Nieuwmoersesteenweg 32910 - Esseninfo@derakker.beDe RakkerT +32 (0)3 667 47 84BE0473196979www.derakker.be Retourdocument